Sunday, September 10, 2006

++++Bad Day++++

เราคิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้จังและเคยได้ฟังมาแล้วกับเพลง Bad Day ของ Daniel Powter
และเราก็คิดว่าเพื่อนหลายๆคนคงจะชอบกัน เราก็เลยเอาความหมายของเพลงนี้มาลงให้
บอกได้คำเดียวว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจดีมาก


Bad Day


Where is the moment we needed the most
ช่วงเวลาแบบไหนหรือที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุด
You kick up the leaves and the magic is lost
เพียงแค่แตะกลีบดอกไม้ เวทมนต์ทั้งหลายก็มลายหายไปหมดสิ้น
They tell me your blue skies fade to grey
มีคนบอกว่าท้องฟ้าอันแสนสดใสของฉันกลับกลายเป็นสีเทาหมองหม่น
They tell me your passion’s gone away
เขาว่าความฝันของฉันจางหายไปแล้ว
And I don’t need no carryin’ on
ฉันคงไม่จำเป็นต้องสานต่อมันอีก
You stand in the line just to hit a new low
เขาว่าเธอเพียงแค่ยืนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอคอยการถูกปฏิเสธอีกครั้ง
You’re faking a smile with the coffee to go
เธอแกล้งปั้นยิ้มเพื่อซื้อกาแฟกลับบ้าน...ก็เท่านั้น
You tell me your life’s been way off line
เธอบอกกับฉันว่าชีวิตเธอสิ้นสุดลงนานแล้ว
You’re falling to pieces everytime
มันแตกกระจายไม่มีชิ้นดี
And I don’t need no carryin’ on
และฉันคงไม่จำเป็นต้องสานต่ออะไรอีก
Cause you had a bad day
เธอเพียงแค่มีวันแย่ๆ
You’re taking one down
มันก็เป็นเพียงความผิดหวังครั้งหนึ่งในชีวิต
You sing a sad song just to turn it around
เธอก็แค่ร้องเพลงเศร้าเพื่อปลอบใจตัวเองอีกครั้ง
You say you don’t know
เธอบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้
You tell me don’t lie
เธอบอกกับฉันว่าเธอไม่เคยโกหก
You work at a smile and you go for a ride
เธอก็แค่ทำงานด้วยรอยยิ้มและออกไปขับรถเล่น
You had a bad day
เธอก็แค่มีวันแย่ๆวันนึง
The camera don’t lie
กล้องมันโกหกไม่ได้หรอกนะ
You’re coming back down and you really don’t mind
เธอกำลังจะดีขึ้นโปรดจงอย่าใส่ใจมัน
You had a bad day
เธอก็แค่มีวันแย่ๆ
You had a bad day
เธอแค่มีวันแย่ๆเท่านั้นเอง
Well you need a blue sky holiday
เมื่อใดที่เธอต้องการวันหยุดพักผ่อนที่มีท้องฟ้าสดใส
The point is they laugh at what you say
แม้ใครๆจะหัวเราะกับสิ่งที่เธอพูด
And I don’t need no carryin’ on
แต่ฉันก็จะไม่สานต่อความฝันอีกต่อไปแล้ว
Sometimes the system goes on the blink
ไม่ว่าระบบการทำงานไหนๆก็อาจเกิดติดขัดขึ้นมาได้
And the whole thing turns out wrong
และทำให้ส่วนอื่นรวนไปด้วย
You might not make it back and you know
เธอก็แค่ไม่ควรทำให้มันแย่ลงไปกว่าที่เป็น
That you could be well oh that strong
เธอรู้ดีว่าสามารถอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง
And I’m not wrong
ฉันไม่ได้พูดผิดหรอก
So where is the passion when you need it the most
เมื่อใดที่เธอค้นพบความฝันที่เธอต้องการมากที่สุด
Oh you and I
เธอกับฉัน
You kick up the leaves and the magic is lost
เธอแค่แตะกลีบดอกไม้ และเวทมนต์ทั้งหลายก็มลายหายไปหมด
No comments: