Wednesday, February 28, 2007

-::- Super Dollfie -::-

วันนี้มาอัพภาพตุ๊กตาค่ะ อยากได้มากๆเลย
แต่ราคาสู้ไม่ไหว T_T
Super Dollfie เป็นตุ๊กตาที่คุ้นหน้าคุ้นตา
และเป็นที่นิยมกันในบ้านเราเป็นอย่างดีค่ะ


No comments: