Thursday, March 22, 2007

-------- รู้ไว้ใช่ว่า : ลูซิเฟอร์ --------

ลูซิเฟอร์เป็นสิ่งมีชิวิตที่สวยงามที่สุด ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา ผิวทำจากอัญมณีต่างๆ และทอง มีน้ำเสียงไพเราะเหมือนเสียงเพลง จนได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้านักร้องประสานเสียงของสวรรค์

ลูซิเฟอร์มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือ คอยปกป้องพวกนางฟ้าและพวกเทวดา จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่ระหว่างพระเจ้าและเทพสวรรค์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุด สำหรับสิ่งมีชิวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา

แต่ลูซิเฟอร์ก็ไม่เคยพอใจ ลูซิเฟอร์ต้องการให้เทวดา นางฟ้าเหล่านั้นกราบไหว้บูชา ซึ่งเป็นการผิดกฏสวรรค์และกฏของพระเจ้า พระเจ้าคือผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับการบูชาสักการะ

วันหนึ่งลูซิเฟอร์แอบได้ยินว่าพระเจ้ากำลังจะสร้างโลกใหม่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ความสวยงามของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ลูซิเฟอร์อยากมีส่วนร่วมด้วยในเรื่องนี้ แต่เมื่อไม่ได้รับการยินยอมให้มีส่วนร่วมด้วย ก็เกิดความอิจฉาริษยาพระเจ้าขึ้นมา จึงไปหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเคลือบแคลงใจลงในเหล่าเทวดาและนางฟ้า ว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้เดียวที่สมควรได้รับความรัก และลูซิเฟอร์ยังยืนยันว่า ตัวเองสมควรได้รับการบูชาสักการะเช่นเดียวกับพระเจ้า

เหล่าเทวดานางฟ้าบางส่วนหลงเชื่อคำหลอกลวงของลูซิเฟอร์ และเห็นด้วยว่า ลูซิเฟอร์ควรได้รับการกราบไหว้สักการะเช่นเดียวกันกับพระเจ้า พระเจ้าเสียใจมาก และไม่คิดว่าผู้ที่ทำให้เกิดความจลาจลเช่นนี้ควรอยู่บนสวรรค์ต่อไป สงครามจึงเกิดขึ้น เซนต์ไมเคิลพระบุตรของพระเจ้าสู้กับลูซิเฟอร์ และเหล่าเทวดานางฟ้าที่หลงเชื่อลูซิเฟอร์ เซนต์ไมเคิลชนะในการรบครั้งนี้

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลูซิเฟอร์ และเทวดานางฟ้าเหล่านั้น จึงถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจ หรือ ซาตาน ซึ่งคอยหลอกลวงทุกคนในโลก ลูซิเฟอร์และเทวดานางฟ้าเหล่านั้น ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์มายังโลก เทวดานางฟ้าเหล่านี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า กลับกลายมาเป็นวิญญาณร้าย ปีศาจ หรือ ภูตต่างๆ หน้าที่ของพวกนี้คือ คอยพยายามหลอกลวงมนุษย์ให้คิดว่า ซาตาน เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และพระเจ้าคือสิ่งผิด

No comments: